Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

Spółka TriboTec – referencje

Referencje

Zamiarem spółki TRIBOTEC jest nieustanne doskonalenie swoich wyrobów w zakresie układów centralnego smarowania i hydrauliki. Komunikując się z klientami, poprzez ciągły rozwój techniczny i wprowadzanie nowego asortymentu, ulepszanie jego funkcjonalności i podnoszenie jakości, a także oferując kompleksowe usługi przedsprzedażne i posprzedażne, firma co raz pełniej zaspokaja potrzeby klientów. Dzięki temu TriboTec jest oceniany jako prężny i niezawodny dostawca specjalistycznych produktów i usług.
 
Spółka realizuje dostawy systemów centralnego smarowania, elementów techniki smarowniczej oraz hydrauliki praktycznie do wszystkich gałęzi przemysłu. Klientami firmy są dwie grupy. Pierwszą stanowią użytkownicy maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych, którzy pragną wydłużyć żywotność swojego parku maszynowego oraz obniżyć koszty remontów i bieżącej obsługi. Drugą stanowią producenci takich maszyn i urządzeń, dla których zamontowanie układu centralnego smarowania jest z jednej strony warunkiem koniecznym prawidłowego smarowania swojego wyrobu a z drugiej strony jest wyposażeniem podnoszącym prestiż wyrobu i firmy.
 
Zależnie od potrzeb klienta firma może ograniczyć się do dostawy poszczególnych wyrobów według zamówienia lub kompleksowo rozwiązać problem klienta. Możliwe jest tutaj przygotowanie projektu technicznego systemu, jego dostawa, montaż, uruchomienie i serwisowanie a nawet objęcie specjalną opieką całego parku maszynowego klienta.

Pompy centralnego smarowania

Firma swoim bogatym asortymentem odpowiada na potrzeby klientów w niemal wszystkich gałęziach przemysłu:
 
- w przemyśle maszynowym, - w przemyśle ciężkim , - w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego, brunatnego oraz innych kopalin, produkcji koksu, - w hutnictwie i przemyśle odlewniczym, - w energetyce i ciepłownictwie, - w przemyśle chemicznym przy produkcji gumy i tworzyw sztucznych, - w przemyśle spożywczym, w cukrowniach, browarach, rozlewniach napojów w przemyśle, - w przemyśle cementowym, wapienniczym i gipsowym, - w przemyśle papierniczym.
 
Ponadto wyroby firmy znajdują zastosowanie w cegielniach, żwirowniach, piaskowniach, przy produkcji betonu i materiałów budowlanych, w przemyśle ceramicznym, przy gospodarowaniu zasobami wodnymi i w oczyszczalniach ścieków, w przemyśle obróbki drzewnej i przy produkcji maszyn służących do obróbki drewna, w produkcji przenośników, młynów oraz kruszarek kopalin, przy produkcji dźwigów mostowych, maszyn do obróbki metali, maszyn do obróbki plastycznej, dźwigów mostowych, maszyn do obróbki metali, w obróbce pod ciśnieniem, maszyn i urządzeń szklarskich, w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu poligraficznego, tekstylnego, przy produkcji środków transportu, lokomotyw, tramwajów, samochodów ciężarowych, autobusów, trolejbusów, budowlanych i ziemnych mechanizmów, rolniczych, leśnych i innych ruchomych maszyn i urządzeń.
 
Dostawy są realizowane dla szeregu znaczących przedsiębiorstw przemysłowych oraz grup działających w Czechach takich jak np. APPIAN Group (Appian Energy AG), BARUM CONTINENTAL, DALKIA Group (VIVENDI, EDF), DYCKERHOFF, HEIDELBERG Cement Group, IKN, ISPAT, LASSELSBERGER, ŠKODA Auto, TRW Automotive Group, U.S.Steel (United States Steel LLC). Firma eksportuje także swoje wyroby na terytorium UE, jak np. w dziedzinie przemysłu gumowego firmy BRIDGESTONE-FIRESTONE (Hiszpania, Włochy, Francja, Polska), KLÉBER (Francja), STOMIL (Polska); TAURUS (Węgry); SAWA (Słowenia), jak również do innych krajów, np. na potrzeby technologii cukrowniczych i młynów trzcinowych na Filipinach (Don Pedro), w Iranie (Khuzestan, Karun, Dez Ful, Haft Tappeh), Egipt (Kom Ombo, EDFU) lub na potrzeby systemów nawadniających w Egipcie (El Kab, Bane Saleh).