Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

ELEKTRYCZNY ZAWÓR ZAMYKAJĄCY EUK

ELEKTRYCZNY ZAWÓR ZAMYKAJĄCY EUK

Zawór odcinający EUK jest elektrycznie sterowanym tłoczkowym zaworem odcinającym. Jest on stosowany do jednoczesnego zamykania przepływu smaru w obu przewodach odgałęzień w dwuprzewodowych układach centralnego smarowania. Pozwala to na zasilanie z jednej pompy kilku odgałęzień układu wymagających różnej częstotliwości smarowania. Możliwe jest także czasowe wyłączenie części układu z powodów eksploatacyjnych lub remontowych. Zawór może pracować z olejami o lepkości powyżej 50 mm²/s (cST) oraz smarami plastycznymi o konsystencji do 2. klasy wg NLGI.