Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

POMPA SMAROWA UCF

Pompa smarowa UCF jest wielowylotową (o maksymalnie 3 wylotach) pompą tłoczkową z napędem elektrycznym. Jest ona stosowana jako źródło ciśnienia środka smarnego w progresywnych układach centralnego smarowania. Pompa może tłoczyć oleje o lepkości powyżej 50 mm²/s (cST) oraz smary plastyczne o konsystencji do 2. klasy wg NLGI (3. klasy NLGI na zapytanie). Pompa ta w sposób ciągły lub okresowy zasila środkiem smarnym węzły tarcia maszyn i urządzeń. W przypadku układu wieloprzewodowego zależnie od liczby zastosowanych sekcji roboczych, pompa może bezpośrednio zasilać środkiem smarnym od 1 do 3 punktów smarowania. Zastosowanie rozdzielaczy progresywnych zasilanych z poszczególnych wylotów pompy pozwala zwiększyć liczbę punktów smarowania nawet do kilkuset. Pompy te dostępne z metalowym zbiornikiem środka smarnego o pojemności 6, 8, 12, 30 oraz 63 litry. Dawka nominalna środka smarującego zależnie od wielkości sekcji roboczej i silnika wynosi od 0,9 do 20 cm³/min/wylot, przy czym można połączyć wszystkie wyloty i otrzymać łączną wydajność pompy do 75 cm³/min. Pompa standardowo zasilana jest napięciem 230/400 V i 500 V. Na zamówienie możliwe są wykonania specjalne pompy obejmujące pojemność Zastosowanie rozdzielaczy progresywnych zasilanych z poszczególnych wylotów pompy pozwala zwiększyć liczbę punktów smarowania nawet do kilkuset.
 
Pompy te dostępne ze zbiornikiem środka smarnego o pojemności 6, 12, 30 oraz 60 litrów. Dawka nominalna środka smarującego wynosi 3 cm³/min/wylot, z możliwością regulacji od 40% do 100% dawki nominalnej. Pompa standardowo zasilana jest napięciem 230/400 V i 500 V.
 
Na zamówienie możliwe są wykonania specjalne pompy obejmujące pojemność zbiornika, wydajność, napięcie zasilające, specjalne warunki pracy.