Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY PRA, PRB

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY PRA, PRB

Rozdzielacz PR jest sekcyjnym, tłoczkowym rozdzielaczem dozującym o progresywnej (postępowej) zasadzie działania. Jest on przeznaczony do dozowania w układach centralnego smarowania olejów o lepkości powyżej 50 mm² (cST) oraz smarów plastycznych o konsystencji do 2. klasy wg NLGI. Rozdzielacz PR może być stosowany jako rozdzielacz główny (pierwszego stopnia) lub rozdzielacz drugiego stopnia w progresywnym układzie smarowania maszyn i urządzeń. Rozdzielacze dostępne są w dwóch odmianach PRA i PRB a dla każdej z odmian dostępne są sekcje o różnej wydajności (dla PRA od 0,08 do 0,30 cm³/cykl; dla PRB od 0,30 do 0,90 cm³/cykl). W jednym rozdzielaczu mogą znajdować się sekcje o różnej wydajności z jednej odmiany. Na zamówienie możliwe są wykonania specjalne rozdzielacza obejmujące wydajność i specjalne warunki pracy.