Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

Akcesoria do systemów progresywnych

Podstawowe akcesoria do progresywnych systemów centralnego smarowania to przede wszystkim przewody smarowe, elementy złączne i montażowe, elementy monitorowania i kontroli systemów progresywnych.

Specyficzne akcesoria do systemów progresywnych to: elementy uzbrojenia rozdzielaczy progresywnych

  • Zawory zwrotne jako przyłączki wylotowe z rozdzielaczy. Zalecamy ich stosowanie na każdy wylot rozdzielacza zasilający punkt smarowania lub kolejny rozdzielacz (w przypadku wylotu z rozdzielacza głównego). Zapobiegają one powrotowi środka smarnego do rozdzielacza w przypadku pojawienia się zwiększonego oporu płynięcia (np. gdy przytkany będzie węzeł tarcia lub rozdzielacz drugiego stopnia).
  • Mostki do zewnętrznego grupowania wylotów. Umożliwiają one zwielokrotnienie dawki podawanej do punktów smarowania wymagających większego zapotrzebowania na środek smarny. Mogą być wyposażone w zawór zwrotny, gniazdo pod przyłączkę lub przyłączkę wylotową; odmienną grupę stanowią mostki grupujące ślepe. Łączą one dwa wyloty między sobą, umożliwiając przepływ smaru z jednej sekcji rozdzielacza do drugiej.

W systemach progresywnych mogą okresowo pojawić się wzrosty ciśnienia nawet do 300 barów. W związku z tym elementy instalacji powinny być dobrane tak, by móc sprostać takim ciśnieniom.

Oznacza to konieczność stosowania przewodów wysokociśnieniowych, zarówno elastycznych jak i sztywnych.