Dozowniki tłoczkowe do systemów jednoprzewodowych

SKIE / SMIE

Środek smarny

Dawka

Ciśnienie maks.

Sposób montażu

Przyłącze wylotowe

olej, smar półpłynny

0,015 – 0,30 cm3/cykl
(15 – 300 mm3/cykl)

50 bar

SKIE – do bloku; M10x1 (m)
SMIE – do punktu; R1/8 (m)

M10x1 (m) pod przewód d4 lub d6
M8x1 (f) pod przewód d4
złącze wtykowe pod przewód d4

Dozowniki tłoczkowe o małej i średniej wydajności prze-znaczone do dawkowania środka smarnego w jednoprze-wodowych układach smarowania.

Działają na zasadzie pozytywnego przemieszczenia; dostępne w siedmiu wielkościach różniących się wielkością dawki na cykl.

Dozowniki SKIE do mocowania w blokach dozowników SRK, SMIE do mocowania w punktach smarowania.

O nas

Firma TriboTec jest producentem i dostawcą
systemów centralnego smarowania, techniki
smarowniczej, dozowania precyzyjnego oraz
techniki dla pojazdów szynowych

Kontakt

tel: +48 71 7575 600
e-mail: tribotec@tribotec.pl