Pompy centralnego smarowania | Pompy progresywne i wieloprzewodowe

Pompa elektryczna - UCF

Środek smarny

Wydajność


Ciśnienie

Liczba wylotów

Napęd

Zbiornik

smar plastyczny, olej

~0 – 20 cm3/min/wylot
75 cm3/min – 3 wyloty połączone

350 bar

1, 2 lub 3

elektryczny, 3~ 400V lub 500V

6, 8, 12, 15, 30, 63, 100 dm3, metalowy

Pompa elektryczna do układów progresywnych o średnim zapotrzebowaniu na smar przeznaczona do pracy w trudnych warunkach.

Metalowe zbiorniki o różnej pojemności, sygnalizacja poziomu środka smarnego, napięcie zasilania 3~ 400 lub 500 V, dwa warianty napędu; sekcje robocze o różnej wydajności maksymalnej z możliwością jej regulacji; zawór bezpieczeństwa z regulacją ciśnienia roboczego oraz z manometrem.

O nas

Firma TriboTec jest producentem i dostawcą
systemów centralnego smarowania, techniki
smarowniczej, dozowania precyzyjnego oraz
techniki dla pojazdów szynowych

Kontakt

tel: +48 71 7575 600
e-mail: tribotec@tribotec.pl