Systemy centralnego smarowania:
System LubeTool

System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej oraz elementów sterowniczych.

Są one zamocowane w plastikowej lub metalowej skrzynce albo na płycie montażowej lub wyposażone w uchwyt montażowy. System może podawać oleje o lepkości do 800 mm2/s (cSt).

System LubeTool został zaprojektowany do skąpego smarowania narzędzi w maszynach do cięcia i obróbki metalu, drewna, tworzyw i betonu. Stosowany jest także do smarowania łańcuchów, prowadnic oraz innych węzłów tarcia. Dzięki precyzyjnie odmierzanym niewielkim ilościom oleju system zapewnia niewielkie zużycie środka smarnego pozwalając przy tym na utrzymywanie optymalnego filmu olejowego. Odpowiednio zaprojektowane dysze podają krople oleju bez wytwarzania mgły. Stacja smarownicza zasilana jest sprężonym powietrzem, wymaga także dodatkowego zasilania zaworu elektromagnetycznego (jeśli posiada taki zawór) i sygnalizacji poziomu oleju napięciem 24 VDC, 115 lub 230 VAC.

Środek smarny

Wydajność

Liczba cykli na min

Liczba wylotów

Napęd

Zbiornik

olej 20 – 800 cSt

~0 – 40 mm3/cykl

do 60 / min

1 – 6

pneumatyczny

1,2; 2,2; 3,6; 6,0 dm3, plastikowy

8; 12; 50 dm3 , metalowy

Każda sekcja robocza zasila koaksjalnym przewodem dyszę natryskową. Prąd powietrza o niewielkim ciśnieniu porywa olej i, bez powstawania mgły olejowej, natryskuje go, na miejsce wymagające smarowania. Prąd powietrza zapewnia jednocześnie chłodzenie.

Plastikowe i metalowe zbiorniki o różnych wielkościach, z filtrem siatkowym i sygnalizacją niskiego poziomu oleju. Ciśnienie sprężonego powietrza 5 – 10 bar, napięcie zaworu pneumatycznego 24 VDC, 115/230 VAC, inne napięcia na życzenie.

Podstawowe wykonanie Lubetool zawierające zbiornik oraz od 1 do 6 sekcji roboczych umieszczone w przezroczystej skrzyni można modyfikować według życzenia Klienta

O nas

Firma TriboTec jest producentem i dostawcą
systemów centralnego smarowania, techniki
smarowniczej, dozowania precyzyjnego oraz
techniki dla pojazdów szynowych

Kontakt

tel: +48 71 7575 600
e-mail: tribotec@tribotec.pl