Systemy centralnego smarowania | Systemy jednoprzewodowe

Systemy jednoprzewodowe to proste i tanie rozwiązania do smarowania niewielkich maszyn i urządzeń.

Oferujemy dwa rodzaje tych systemów: tłoczkowy (poniżej) oraz  dławieniowy (opis i elementy systemu tutaj).

 

W pierwszym z nich pompa przez całą fazę smarowania utrzymuje w układzie olej pod niewielkim ciśnieniem ok. 7-10 bar. Dozowniki dławieniowe w sposób ciągły kroplują olej do punktów smarowania. Wielkość dawki zależy m.in. od ciśnienia oleju, jego aktualnej lepkości (ta zmienia się wraz ze zmianą temperatury oleju) oraz od rozmiaru otworu w dozowniku. Dobór odpowiedniej dawki do zapotrzebowania punktu odbywa się właśnie poprzez dobór dozownika z odpowiednim przelotem (otworem). Dobierając zróżnicowane dozowniki w układzie można osiągnąć zróżnicowane dozowania oleju do poszczególnych punktów smarowania. Natomiast ilość oleju podawaną do systemu reguluje się czasem pracy pompy w cyklu smarowania oraz czasem przerwy pomiędzy fazami smarowania.

Systemy dławieniowe należą do najtańszych i najprostszych na rynku.

W jednoprzewodowym systemie tłoczkowym pompa również przez całą fazę smarowania utrzymuje ciśnienie środka smarnego (oleju lub smaru półpłynnego) w zakresie wartości od 20 do 50 bar. Jednak praca dozowników tłoczkowych wygląda zupełnie inaczej. Wzrost ciśnienia na początku fazy smarowania powoduje, że tłoczki dozowników przemieszczają się i podają porcję środka smarnego (zgromadzoną w poprzednim cyklu) na wylot czyli do punktu smarowania. Tłoczek po wykonaniu takiego przemieszczenia zamyka dozownik. Gdy wszystkie dozowniki wykonają swoje cykle smarowania układ staje się hydraulicznie zamknięty i dalsza praca pompy nie powoduje już podawania środka smarnego na wylot. Po wyłączeniu pompy następuje odprężenie systemu (pompa posiada wbudowany zawór odprężający) i ciśnienie spada niemal do zera. Wtedy tłoczek dozownika na skutek działania sprężyny powraca do położenia wyjściowego i jest gotowy do wykonania kolejnego cyklu. Dozownik tłoczkowy podaje tylko jedną porcję oleju w trakcie jednego cyklu smarowania.

Dobór odpowiedniej dawki do zapotrzebowania punktu odbywa się poprzez dobór dozownika z odpowiednim tłoczkiem. Tutaj jednak dawka środka smarnego podawana w jednym cyklu jest stała i powtarzalna. Zależy jedynie w minimalnym stopniu od lepkości środka i ciśnienia w układzie. Dobierając zróżnicowane dozowniki w układzie można osiągnąć zróżnicowane dozowania oleju do poszczególnych punktów smarowania. Natomiast ilość oleju podawaną do systemu reguluje się częstością włączeń pompy oraz czasem przerwy pomiędzy włączeniami pompy.

Systemy tłoczkowe również należą do tych tańszych i najprostszych na rynku.

O nas

Firma TriboTec jest producentem i dostawcą
systemów centralnego smarowania, techniki
smarowniczej, dozowania precyzyjnego oraz
techniki dla pojazdów szynowych

Kontakt

tel: +48 71 7575 600
e-mail: tribotec@tribotec.pl