Menu

Systemy smarowania – usługi projektowe

TriboTec przygotowuje także projekty systemów smarowania. Opieramy się przy tym na wieloletnim doświadczeniu w systemach centralnego smarowania i dozowania.

Przygotowany projekt systemu smarowania uwzględnia zalecenia techniczne i wymogi klienta, często jest opracowywany na podstawie osobistych rozmów u odbiorcy lub użytkownika końcowego (zapoznanie się z wymogami potrzebnymi przy eksploatacji).Ustalane są parametry pracy systemu oraz uwagi osób odpowiedzialnych za urządzenie. Zawsze jest również badana problematyka ekonomicznego rachunku zwrotu inwestycji. Uwzględniane jest tutaj zmniejszenie zużycia środka smarnego, ograniczenia zaangażowania pracowników przy ręcznym dosmarowywaniu, przedłużenia żywotności elementów oraz obniżenie wydatków związanych z naprawami i skróceniem przerw konserwacyjnych smarowanych urządzeń.

Projekty, dokumentacja konstrukcji oraz towarzysząca temu dokumentacja techniczno-handlowa jest tworzona przez wyspecjalizowanych pracowników Działu Technicznego, w przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień przez pracowników Działu Konstrukcyjnego.

Zakres i rodzaj dokumentacji jest tworzony zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami konkretnego odbiorcy. Schematy hydrauliczne i elektryczne tworzone są zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Podobnie specyfikacje, obliczenia, instrukcje obsługi i stosowania, eksploatacyjne instrukcje i wskazówki dotyczące usuwania awarii, spisy części zamiennych, komunikaty rewizyjne, itp.

Dokumentacja techniczna sporządzana jest przy pomocy nowoczesnych systemów, także w postaci 3D. Dokumentacja jest dostarczana w formie drukowanej i / lub elektronicznej.