Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

PNEUMATYCZNY ZAWÓR ZAMYKAJĄCY UV 40

PNEUMATYCZNY ZAWÓR ZAMYKAJĄCY UV 40

Zawór zamykający UV 40 jest pneumatycznie sterowanym zaworem tłoczkowym. Jest on stosowany jako element sterowniczy do regulowanie przepływem (otwierania lub zamykania przepływu) środka smarnego w odgałęzieniach układu centralnego smarowania. Zawór może pracować z olejami o lepkości powyżej 50 mm²/s (cST) oraz smarami plastycznymi o konsystencji do 2. klasy wg NLGI (3. klasy NLGI na zapytanie). Na zamówienie możliwe są wykonania specjalne zaworu obejmujące wielkość przepływu, specjalne warunki pracy.