Akcesoria do systemów dwuprzewodowych

Jednym z niezbędnych komponentów dwuprzewodowych systemów centralnego smarowania są akcesoria.

Wśród akcesoriów do dwuprzewodowych systemów centralnego smarowania główną grupę stanowią elementy instalacji smarowniczych. Pozwalają one na połączenie pompy smarowniczej z zaworami a następnie z dozownikami dwuprzewodowymi. Łączą one także wyloty dozowników z punktami smarowania.

Znajdziemy tam elementy złączne w której możemy wyróżnić: złączki przewodów i przyłączki rozdzielaczy i dozowników. Ponadto przyłączki do punktów smarowania; adaptery gwintowane oraz pierścienie zaciskowe, nakrętki i łączniki gwintowane.

Inną grupę elementów instalacji smarowniczych stanowią przewody smarowe. Mogą to być przewody sztywne (rurki stalowe lub miedziane) lub przewody elastyczne (jednowarstwowe lub wielowarstwowe). Do mocowania przewodów stosowane są uchwyty blaszkowe, obejmy metalowo-gumowe.

Kolejną istotną grupę elementów instalacji tworzą różnego rodzaju zawory smarowe (sterowane ręczne, uruchamiane pneumatyczne lub elektromagnetyczne) do sterowania przepływem w układów dwuprzewodowych.

Będą to rozdzielacze główne (zawory przełączające) elektromagnetyczne lub sterowane samoczynnie (hydraulicznie). Ponadto zawory odcinające pozwalające na odcinanie segmentów układów dwuprzewodowych i zawory kierunkowe.

Do akcesoriów dwuprzewodowych systemów centralnego smarowania zaliczyć możemy także elementy pomocnicze takie jak filtry środka smarnego FLD, czujniki ciśnienia smaru (ciśnienia bezwzględnego DKS lub ciśnienia różnicowego DTS).

Oddzielną grupę akcesoriów stanowią elementy sterowania i automatyki: sterowniki i szafy kontrolno- sterownicze. Dzięki nim praca systemu centralnego smarowania może odbywać się w sposób automatyczny a wszelkie nieprawidłowości mogą być sygnalizowane do nadrzędnego systemu sterowania.


Filtr smaru

FLD


Czujnik ciśnienia

DKS

Różnicowy
czujnik ciśnienia

DTS

Elektryczny
rozdzielacz główny

DPE

Hydrauliczny
rozdzielacz główny

DPT

Elektryczny zawór
odcinający

EUK

Elektryczny zawór
kierunkowy

EUV

Ręczny zawór
odcinający

RUK

System sterowania

AD

Elementy instalacji
smarowniczej