Dozowniki do systemów dwuprzewodowych

Dozowniki dwuprzewodowe są elementem wykonawczym w dwuprzewodowych systemach centralnego smarowania.


Materiały dodatkowe

Odpowiadają one za dawkowanie środka smarnego, podanego przez dwuprzewodową pompę smarowniczą, do poszczególnych punktów smarowania.

Działają one na zasadzie przemieszczenia się tłoczków wewnątrz dozownika. Dzięki tej tłoczkowej budowie, podają na wylot odmierzoną i powtarzalną porcję środka smarnego.

Rozróżniamy dwa podstawowe typy dozowników do systemów dwuprzewodowych, różniących się sposobem budową. Pierwsze do dwuprzewodowe dozowniki blokowe, będące monolitem z odpowiednio wykonanymi otworami pod tłoczki robocze (cylindrami) oraz kanałami je łączącymi. W dozownikach blokowych na wszystkie wyloty podawana jest jednakowa dawka smaru na jeden cykl pracy. Dozowniki te mogą mieć od 2 do 8 wylotów.

Drugi typ do dwuprzewodowe dozowniki sekcyjne (modułowe): ZVM. Zbudowane są ze skręconych ze sobą pojedynczych sekcji montowanych na płycie bazowej. W dozownikach sekcyjnych sekcje robocze mogą mieć różną wydajność zależnie od średnicy tłoczka roboczego. Dozowniki te mogą mieć od 2 do 10 wylotów (1 do 5 sekcji roboczych).

Oba typy dozowników mogą być wykonane ze standardowymi głowicami regulacyjnymi (do nastawy dawki smaru na cykl smarowania), z metalowymi głowicami regulacyjnymi (do pracy w wysokich temperaturach) lub bez głowic regulacyjnych a jedynie zaślepkami.

Głowice regulacyjne służą także do wizualnej sygnalizacji pracy sekcji dozownika.

W obu typach dozowników można także dokonać grupowania wylotów zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego poprzez zastosowanie trójników. W ten sposób można jeszcze w większym stopniu zróżnicować dawki środka smarnego podawane na poszczególne punkty w dwuprzewodowych systemach centralnego smarowania.

Również niezależnie od typu dozowniki dwuprzewodowe mogą być wyposażone w elektroniczną sygnalizację pracy dla każdej sekcji dozownika. Dzięki tej sygnalizacji można w prosty sposób monitorować pracę dozownika a co za tym idzie i całego dwuprzewodowego systemu centralnego smarowania.

Niektóre dozowniki dwuprzewodowe dostępne są także w wykonaniu nierdzewnym.