Elektryczny rozdzielacz główny DPE

Dwuprzewodowy rozdzielacz główny DPE jest zaworem
przełączającym o napędzie elektrycznym.
Jest on stosowany jako element roboczy do odpowiedniego
połączenia wylotów pompy z liniami smarowymi w
dwuprzewodowym układzie centralnego smarowania.

Galeria