Akcesoria do systemów dławieniowych

Akcesoria są niezbędnym komponentem dławieniowych systemów centralnego smarowania.

Podstawowe akcesoria do systemów dławieniowych to bloki smarownicze CRK oraz elementy instalacji smarowniczych.

Te pierwsze służą mocowania dozowników dławieniowych (w przypadku dozowników przeznaczonych do takiego montażu) oraz zasilenie ich środkiem smarnym podawanym z pompy smarowniczej.

Przy dozownikach mocowanych do punktów, bloki dozowników z kolei pełnią funkcję kolektora (rozdzielacza) i pozwalają na zasilenie wszystkich podłączonych dozowników tego typu środkiem smarnym podawanym z pompy smarowniczej.

Elementy instalacji smarowniczych umożliwiają połączenie pompy smarowniczej z dozownikami a następnie wylotów dozowników z punktami smarowania.

Pierwsza grupa to elementy złączne w której możemy wyróżnić: złączki przewodów; przyłączki dozowników oraz wlotowe do punktów smarowania; adaptery gwintowane oraz pierścienie zaciskowe, nakrętki i łączniki gwintowane. Inną grupę elementów instalacji smarowniczych stanowią przewody smarowe. Mogą to być przewody sztywne (rurki stalowe lub miedziane) lub przewody elastyczne (jednowarstwowe lub wielowarstwowe). Do mocowania przewodów stosowane są uchwyty blaszkowe, obejmy metalowo-gumowe. Kolejną grupę elementów instalacji tworzą zawory smarowe (sterowane ręczne, uruchamiane pneumatyczne lub elektromagnetyczne) do zamykania przepływu w segmentach układów dławieniowych.

Do akcesoriów jednoprzewodowych systemów centralnego smarowania zaliczyć możemy także elementy pomocnicze takie jak filtry środka smarnego, czujniki ciśnienia smaru i oleju.

Oddzielną grupę akcesoriów stanowią elementy sterowania i automatyki: sterowniki i szafy kontrolno- sterownicze. Dzięki nim praca systemu centralnego smarowania może odbywać się w sposób automatyczny a wszelkie nieprawidłowości mogą być sygnalizowane do nadrzędnego systemu sterowania.

Blok dozownika
CRK

Filtr oleju  i  smaru
FLO   |   FLT

Elementy instalacji
smarowniczej