Sekcyjny rozdzielacz progresywny PRG

Sekcyjny rozdzielacz o dużej wydajności do progresywnych układów smarowania, przeznaczony do systemów, również pracujących w trudnych warunkach. Sekcyjna budowa z możliwością doboru wydajności dla każdej sekcji. Od 3 do 10 sekcji roboczych, możliwość dopasowania wielkości dawki dzięki mostkowaniu i / lub wewnętrznemu łączeniu wylotów.

Wizualne (trzpień wskaźnikowy) lub elektroniczne (czujnik zbliżeniowy) monitorowanie pracy rozdzielacza i całego systemu.