Dozowniki do systemów dławieniowych

W dławieniowych systemach centralnego smarowania jako elementy dawkujące olej stosowane są dozowniki dławieniowe.

Odpowiadają one za dawkowanie oleju, podanego przez dławieniową pompę smarowniczą, do poszczególnych punktów smarowania.

Działają one na zasadzie dławienia ciśnienia i przepływu. Dawka oleju podawana do punktu smarowania zależy od stopnia dławienia.

Wpływ na tą dawkę mają także ciśnienie tłoczenia, lepkość oleju, temperatura a także, choć w mniejszym stopniu, ciśnienie zwrotne w punkcie smarowania.

Rozróżniamy dwa podstawowe typy dozowników do systemów jednoprzewodowych, różniących się sposobem mocowania. Pierwsze do dozowniki mocowane do bloku. Dozowniki typu CKIE mocowane są do uniwersalnych bloków dozowników typu CRK. Drugi typ to dozowniki mocowane bezpośrednio do punktów smarowania. Do tego typu zaliczamy dozowniki CMIE.

CKIE  |  CMIE