Modułowy dozownik dwuprzewodowy ZVM

Modułowe dozowniki przeznaczone do dawkowania środka smarnego w dwuprzewodowych systemach centralnego smarowania pracujących w trudnych warunkach.

Dozowniki ZVM posiadają wizualną sygnalizacją pracy dla każdej sekcji (trzpień wskaźnikowy). Możliwa bezstopniowa regulacja wielkości dawki dla każdej sekcji (na dwa wyloty). W celu zwiększenia dawki możliwe jest wewnętrzne grupowanie obu wylotów jednej sekcji oraz łączenie kilku wylotów przy pomocy mostków.

Galeria