Rozdzielacze do systemów progresywnych

Rozdzielacze są elementem wykonawczym w progresywnych systemach centralnego smarowania.

Odpowiadają one za dawkowanie środka smarnego, podanego przez pompę smarowniczą, do poszczególnych punktów smarowania.

Działają one na zasadzie postępowego (progresywnego) przemieszczenia się tłoczków a dzięki tłoczkowej budowie, podają na wylot odmierzoną i powtarzalną porcję środka smarnego.

Rozróżniamy dwa podstawowe typy rozdzielaczy do systemów progresywnych, różniących się sposobem budową. Pierwsze do progresywne rozdzielacze blokowe BVA, będące monolitem z odpowiednio wykonanymi otworami pod tłoczki robocze (cylindrami) oraz kanałami je łączącymi. W rozdzielaczach blokowych na wszystkie wyloty podawana jest jednakowa dawka smaru na jeden cykl pracy. Rozdzielacze te mogą mieć od 6 do 24 wylotów.

Drugi typ do progresywne rozdzielacze sekcyjne: PRA, PRB i PRG. Zbudowane są ze skręconych ze sobą pojedynczych sekcji. W rozdzielaczach sekcyjnych sekcje robocze mogą mieć różną wydajność zależnie od średnicy tłoczka roboczego. Rozdzielacze te mogą mieć od 6 do 20 wylotów (3 do 10 sekcji roboczych).

W obu typach rozdzielaczy można dokonać grupowania wylotów zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego poprzez zastosowanie mostków. W ten sposób można jeszcze w większym stopniu zróżnicować dawki środka smarnego podawane na poszczególne punkty w progresywnych systemach centralnego smarowania.

Również niezależnie od typu rozdzielacze progresywne mogą być wyposażone w wizualną i/lub elektroniczną sygnalizację pracy rozdzielacza. Dzięki tej sygnalizacji można w prosty sposób monitorować pracę rozdzielacza a co za tym idzie i całego progresywnego systemu centralnego smarowania.

 

Rozdzielacze blokowe typu BVA dostępne są także w wykonaniu nierdzewnym.

BVA

BLOKOWY

PRA  |  PRB

SEKCYJNY

PRG

SEKCYJNY DUŻY

BVA-N

BLOKOWY NIERDZEWNY