Pompy smarownicze do systemów dwuprzewodowych

Jako źródło ciśnienia w dwuprzewodowych systemach centralnego smarowania stosuje się pompy smarownicze.

DLM

RĘCZNA

UCD

3~ 230/400V AC
3~ 500V AC

Z2

3~ 230/400V AC
3~ 500V AC

Stacja Z3

3~ 230/400V AC
3~ 500V AC

Z1

3~ 230/400V AC
3~ 500V AC

BEG-R

3~ 230/400V AC
3~ 500V AC


Materiały dodatkowe

Pompy do dwuprzewodowych systemów centralnego smarowania można podzielić na dwie podstawowe grupy różniące się zasadą działania: pompy tłoczkowe oraz pompy zębate.

W systemach dwuprzewodowych zazwyczaj stosowane są pompy tłoczkowe z napędem elektrycznym. Ich sekcja robocza (jednostka pompująca) wyciska niewielkie porcje środka smarnego przy każdym suwie tłoczka w cylindrze, tak więc smar podawany jest impulsowo. Dzięki ścisłemu pasowaniu tłoczka w cylindrze sekcji, pompy te mogą osiągać ciśnienie do 400 lub nawet więcej barów.

Sporadycznie do systemów dwuprzewodowych stosuje się pompy zębate, w których z kolei środek smarny podawany jest niemal ciągle z jednakową wydajnością. Zapewniają one wysoką wydajność ale nie pozwalają na osiąganie tak wysokich ciśnień jak w przypadku pomp tłoczkowych. Są one stosowanej jedynie do olejów lub co najwyżej do smarów półpłynnych.

Do niewielkich systemów można stosować także dwuprzewodowe pompy z ręcznym napędem dźwigniowym.

Niektóre pompy do systemów dwuprzewodowych mogą być wyposażone w zabudowany hydrauliczny lub elektryczny rozdzielacz główny (zawór przełączający). Umożliwia on przełączanie magistrali systemu dwuprzewodowego w celu poprawnej pracy dozowników dwuprzewodowych.

Pompy mogą być wyposażone w czujnik niskiego poziomu środka smarnego w zbiorniku pompy.