Elektryczny zawór kierunkowy EUV

Dwuprzewodowy zawór EUV jest zaworem kierunkowym
o napędzie elektrycznym.
Jest on stosowany jako element roboczy do przełączania kierunku
przepływu środka smarnego w przewodach smarowych.
Zazwyczaj używany jest do przełączania zasilania środkiem
smarnym pomiędzy dwoma odgałęzieniami linii smarowej w dwuprzewodowym
układzie centralnego smarowania.

Galerie