Elementy instalacji do systemów progresywnych

Elementy złączne, przewody i uchwyty ogólnego zastosowania

PLA

Elementy złączne, przewody i uchwyty ogólnego zastosowania
nierdzewne

VLA

Złącza wtykowe
do systemów smarowania

PIF

Elastyczny, trójwarstwowy wysokociśnieniowy
przewód smarowy

DN4

Elastyczny, trójwarstwowy wysokociśnieniowy
przewód smarowy

DN6

Przewody smarowe: elastyczne, rurki stalowe oraz rurki miedziane

PS