Akcesoria do systemów wieloprzewodowych

Akcesoria są istotnym komponentem wieloprzewodowych systemów centralnego smarowania.

Zasadniczą grupę akcesoriów do wieloprzewodowych systemów centralnego smarowania stanowią elementy instalacji smarowniczych. Pozwalają one na połączenie pompy smarowniczej z punktami smarowania.
Pierwsza grupa to elementy złączne w której możemy wyróżnić: złączki przewodów i przyłączki do punktów smarowania a także adaptery gwintowane oraz pierścienie zaciskowe, nakrętki i łączniki gwintowane.
Inną grupę elementów instalacji smarowniczych stanowią przewody smarowe. Mogą to być przewody sztywne (rurki stalowe lub miedziane) lub przewody elastyczne (jednowarstwowe lub wielowarstwowe). Do mocowania przewodów stosowane są uchwyty blaszkowe, obejmy metalowo-gumowe. Kolejną grupę elementów instalacji tworzą zawory smarowe (sterowane ręczne, uruchamiane pneumatyczne lub elektromagnetyczne) do sterowania  przepływem w segmentach układów wieloprzewodowych.
Do akcesoriów wieloprzewodowych systemów centralnego smarowania zaliczyć możemy także elementy pomocnicze takie jak filtry środka smarnego, czujniki ciśnienia smaru i oleju.
Oddzielną grupę akcesoriów stanowią elementy sterowania i automatyki: sterowniki i szafy kontrolno- sterownicze. Dzięki nim praca systemu centralnego smarowania może odbywać się w sposób automatyczny a wszelkie nieprawidłowości mogą być sygnalizowane do nadrzędnego systemu sterowania.

Filtr oleju  i  smaru
FLO   |   FLT

Filtr smaru
FLD

Elektrozawór
SV 1

Elementy instalacji
smarowniczej

Sterowniki pracy systemu smarowania

SSML

3~ 230/400V AC
500V AC

AP2

3~ 230/400V AC

AP3

24V DC

RJM

24V DC