Systemy dwuprzewodowe

Układ dwuprzewodowy zasilany jest z pompy wysokociśnieniowej, która połączona jest z rozdzielaczem głównym za pomocą stałego przewodu ciśnieniowego i stałego przewodu odprężającego.

Do rozdzielacza głównego przyłączone są dwa równoległe przewody główne – magistrale smarowe rozprowadzające smar w całym systemie. Na odgałęzieniach przewodów głównych zamocowane są dozownik podające smar do poszczególnych punktów smarowania.

Pompa w układach dwuprzewodowych może być napędzana ręcznie, mechanicznie, elektrycznie, pneumatycznie. Najczęściej stosowane są pompy elektryczne typu Z2 lub UCD wyposażone w hydrauliczny rozdzielacz główny. Tam gdzie rozdzielacz powinien być sterowany elektrycznie stosuje się pompy Z1 lub UCF. Pompy wyposażone w zbiorniki o pojemności od 8 do 100 l. Mogą one wytwarzać ciśnienie do 400 bar, które umożliwia budowanie rozległych układów (nawet do 200 m).

Dozowniki dwuprzewodowe są regulowanymi rozdzielaczami tłoczkowymi, w których ilość środka smarnego może być indywidualnie dopasowana do potrzeb konkretnego punktu smarowania. Długość odgałęzień od przewodów głównych do dozowników powinna być możliwie mała, dlatego też zależnie od rozmieszczenia punktów smarowania dozowniki te są wyposażone w od 1 do 8 wyjść. Różne typy tych dozowników charakteryzują się różną wydajnością na jeden cykl pracy, a możliwość ich regulacji w zakresie od ok. 5% do 100% wartości nominalnej daje możliwość ich zastosowania przy bardzo zróżnicowanym zapotrzebowaniu poszczególnych punktów. Dozowniki te są zazwyczaj wyposażone w trzpienie kontrolne, które umożliwiają obserwację poprawności ich działania.

Do każdego układu należy przewidzieć szafę kontrolną, która będzie sterowała pracą pompy i kontrolowała poprawność pracy systemu. W takiej szafie nastawia się czas przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami oraz ciśnienie przełączenia elektrycznego rozdzielacza głównego.

Pompy smarownicze

Dozowniki

Akcesoria