Akcesoria do systemów progresywnych

Akcesoria są niezbędnym komponentem progresywnych systemów centralnego smarowania.

Podstawową grupę akcesoriów do progresywnych systemów centralnego smarowania stanowią elementy instalacji smarowniczych. Pozwalają one na połączenie pompy smarowniczej z rozdzielaczami a następnie wylotów rozdzielaczy z punktami smarowania.
Pierwsza grupa to elementy złączne w której możemy wyróżnić: złączki przewodów i przyłączki rozdzielaczy (w tym zawory zwrotne, w formie przyłączek wylotowych z rozdzielaczy a będące zalecanym uzbrojeniem każdego rozdzielacza). Ponadto przyłączki do punktów smarowania; adaptery gwintowane oraz pierścienie zaciskowe, nakrętki i łączniki gwintowane.
Inną grupę elementów instalacji smarowniczych stanowią przewody smarowe. Mogą to być przewody sztywne (rurki stalowe lub miedziane) lub przewody elastyczne (jednowarstwowe lub wielowarstwowe). Do mocowania przewodów stosowane są uchwyty blaszkowe, obejmy metalowo-gumowe. Kolejną grupę elementów instalacji tworzą zawory smarowe (sterowane ręczne, uruchamiane pneumatyczne lub elektromagnetyczne) do sterowania przepływem środka smarnego w segmentach układów progresywnych.
Do akcesoriów progresywnych systemów centralnego smarowania zaliczyć możemy także elementy pomocnicze takie jak filtry środka smarnego, czujniki ciśnienia smaru i oleju.
Oddzielną grupę akcesoriów stanowią elementy sterowania i automatyki: sterowniki i szafy kontrolno- sterownicze. Dzięki nim praca systemu centralnego smarowania może odbywać się w sposób automatyczny a wszelkie nieprawidłowości mogą być sygnalizowane do nadrzędnego systemu sterowania.

Filtr oleju  i  smaru
   FLO   |   FLT

Filtr smaru
FLD

Elektrozawór smarowy
SVG

Elektrozawór olejowy
SVO

Elementy instalacji
smarowniczej

Sterowniki pracy systemu smarowania

SSML

3~ 230/400V AC
500V AC

AP2

3~ 230/400V AC

AP3

24V DC

RJM

24V DC