Dozownik dwuprzewodowy DD

Dozownik dwuprzewodowy DD jest blokowym, tłoczkowym
rozdzielaczem dozujacym.
Jest on przeznaczony do dozowania olejów o lepkosci
powyej 50 mm2/s (cSt) oraz smarów plastycznych
o konsystencji do 2. klasy wg NLGI w dwuprzewodowych
układach centralnego smarowania.

Galeria