Historia firmy

Nový projekt(1)(1)

1925 - 1939

 Louis Friedmann zakłada w Brnie, w obecnej lokalizacji TriboTec, oddział swojej wiedeńskiej fabryki.

Produkcja pomp smarowych oraz iniektorów smaru dla lokomotyw parowych

1939 - 1945

produkcja wojenna,

przede wszystkim pomp smarowych oraz elementów hydrauliki do łodzi podwodnych a także produkcja sprzęgów lokomotyw i ogrzewania wagonów

Nový projekt(1)(5)

1945 - 1995

nacjonalizacja fabryki i zmiana nazwy na ZTS Brno – “Juranovy závody”

produkcja elementów centralnego smarowania i techniki smarowania, z ukierunkowaniem na przemysł ciężki, metalurgiczny, energetyczny i górniczy

rozwój produkcji hydrauliki, silników hydraulicznych promieniowo-tłokowych, rozdzielaczy sekcji hydraulicznych i zaworów do 320 bar, produkcja uzbrojenia dla czołgów i pojazdów gąsienicowych

1995

TriboTec

prywatyzacja i restrukturyzacja firmy

opracowanie kompleksowej oferty centralnego smarowania smarem i olejem dla wszystkich dziedzin przemysłu, dostawa kompletnych systemów smarowania, produkcja głównych komponentów uzupełniona elementami zakupowanymi

przygotowanie projektu i dostawy pod klucz, w tym instalacja i uruchomienie

Nový projekt(1)(6)

2000 - 2001

szeroko zakrojone inwestycje w park maszynowy oraz bazę produkcyjną firmy

2002 - 2003

Znaczący rozwój asortymentu centralnego smarowania i techniki smarowniczej, stopniowe zastępowanie komponentów importowanych innowacyjnymi produktami własnymi, wzrost sprzedaży firmy poprzez działania na rynkach zagranicznych

uzupełnienie oferty smarowania smarem o  produkcję olejowych obiegowych agregatów smarująco-chłodzących, agregatów hydraulicznych na zamówienie oraz specjalnych elementów i podzespołów hydraulicznych i smarnych

2005

Po 50 latach odradza się produkcja systemów smarowania do lokomotyw i innych pojazdów szynowych; firma wchodzi w obszar dostaw dla techniki kolejowej, 

W najbliższych latach rozszerzy swój asortyment o smarowanie tramwajów, a następnie o nowoczesne systemy smarowania główek szyn oraz stacjonarne systemy smarowania torów.

2006

powołanie spółki zależnej TriboTec Polska Sp. z o.o.

bazując na wcześniejszej działalności na rynku polskim prowadzonej bezpośrednio z Czech, 

rozwój działalności biznesowej i usługowej na rynku polskim, w zakresie centralnego smarowania i systemów dla pojazdów szynowych

logo_tribotec-polska_color

2006 - 2008

opracowanie we własnym zakresie, uruchomienie produkcji i dostawa nowoczesnych pneumatycznych systemów piaskowania dla tramwajów (podsystem układów hamulcowych), a w kolejnym kroku także dla lokomotyw  i innych pojazdów szynowych

2009

założenie spółki zależnej TriboTec Slovensko s.r.o.

kontynuacja dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej poprzez jednostkę organizacyjną TriboTec (Gelnica, Koszyce)

rozwój działalności handlowej i usługowej na rynku słowackim w zakresie centralnego smarowania i systemów dla pojazdów szynowych

logo_tribotec-slovensko_color

2011

wielkość eksportu bezpośredniego po raz pierwszy przekroczyła jedną trzecią sprzedaży ogółem

2017

inwestycja we własną spawalnię i certyfikacja firmy w zakresie produkcji i dostaw części spawanych do pojazdów kolejowych