Politika jakosti

Společnost TRIBOTEC zavedla systém managementu kvality v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2015. Od 16.1.2002 jsme držitelem schvalovacího certifikátu systému řízení dle ISO 9001. Od roku 2017 jsme držitelem certifikátu pro proces svařování dle ČSN EN 15085-2:2008 na úrovni CL1. V roce 2019 jsme naši certifikaci rozšířili o systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2015.

V oblasti dodávek systémů pro kolejová vozidla má společnost certifikován proces svařování v rozsahu normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a předpisu ČD V95/5. Dále je společnost držitelem certifikace v souladu s požadavky normy ČSN EN 15085-2:2008 v úrovni CL1. Je také držitelem osvědčení o způsobilosti dodavatele a technické způsobilosti pro České dráhy a pro Slovenské dráhy. Pro vybrané produkty je držitelem certifikátu o shodě výrobku s požadavky TSI – Nařízení komise č. 1302/2014/EU.

100% produktů prochází výstupní kontrolou na zkušebně a měřícím středisku firmy. Každý kus je testován na deklarované technické parametry a bezchybnou funkci.

Svým zákazníkům poskytujeme kvalitní výrobky a služby. Pravidelně vyhodnocujeme zpětnou vazbu od zákazníků s cílem trvalého zlepšování a inovace produktů společnosti. Naší strategií je permanentní uspokojování potřeb, nároků a očekávání zákazníků s cílem trvalého zvyšování jejich spokojenosti a věrnosti.

Systém managementu jakosti uplatňujeme dle mezinárodní normy ISO 9001:2015 do běžných činností společnosti. Prokázání certifikace renomovanou společností a prezentace této skutečnosti navenek chápeme jako nedílnou součást budování obchodní značky a dobrého jména společnosti.

S ohledem na zvyšující se požadavky na zajištění kvality výrobků, služeb a servisu poskytovaného zákazníkům byla vedením společnosti přijata a vyhlášena Politika jakosti

“Naší zásadou je nabídka sortimentu variantních výrobků plně respektující Vaše přání a představy, vždy dodávaných v konkurenční ceně a kvalitě.”