Pompy centralnego smarowania

TriboTec jest renomowanym producentem pomp do systemów centralnego smarowania.

Pompy smarownicze, będąca źródłem ciśnienia środka smarnego w układzie smarowania, są jednym z podstawowych komponentów każdego systemu centralnego smarowania.

TriboTec produkuje dwa zasadnicze rodzaje pomp centralnego smarowania: pompy tłoczkowe oraz pompy zębate.

Tłoczkowe pompy centralnego smarowania przeznaczone są przede wszystkim do tłoczenia smaru, choć mogą być także wykorzystane w olejowych systemach centralnego smarowania.

Zapewniają ona wysokie ciśnienie pracy (tłoczenia), niewielką wydajność. Sam środek smarny podawany jest impulsowo – jedna porcja środka smarnego na jeden suw tłoczka.

Zasada działania tłoczkowych pompy centralnego smarowania polega na wytłaczaniu porcji smaru na skutek posuwisto-zwrotnego ruchu tłoczka w cylindrze.

Pompy tłoczkowe są używane do zasilania progresywnych systemów centralnego smarowania, dwuprzewodowych systemów centralnego smarowania, wieloprzewodowych systemów centralnego smarowania. Ponadto pompy tłoczkowe z napędem pneumatycznym stosuje się je do jednoprzewodowych systemów centralnego smarowania, progresywnych systemów centralnego smarowania oraz dławieniowych systemów centralnego smarowania.

Zębate pompy centralnego smarowania stosowane są do pompowania oleju lub smaru półpłynnego.

Zapewniają one wysoką wydajność. Środek smarny podawany jest niemal ciągle z jednakową wydajnością.

Zębate pompy centralnego smarowania używane są przede wszystkim do jednoprzewodowych systemów centralnego smarowania, choć znajdują także zastosowanie do progresywnych systemów centralnego smarowania oraz dwuprzewodowych systemów centralnego smarowania, w których jako środek smarny używany jest olej lub smar półpłynny.

Pompy do systemów
jednoprzewodowych

Pompy do systemów
progresywnych

Pompy do systemów
dwuprzewodowych

Pompy do systemów
wieloprzewodowych

Pompy do systemów
dławieniowych