Pompa smarownicza UCD

Pompa UCD jest pompą tłoczkową z napędem elektrycznym.
Jest ona stosowana jako źródło ciśnienia środka smarnego
w dwuprzewodowych układach centralnego smarowania.
Pompa może tłoczyć oleje o lepkości powyżej 50 mm2/s
(cSt) oraz smary plastyczne o konsystencji do 2. klasy
wg NLGI (3. klasa NLGI na zapytanie).