Ręczny zawór odcinający RUK

-Dwuprzewodowy zawór EUK jest zaworem odcinającym
o napędzie ręcznym.
Jest on stosowany jako element roboczy do odcinania
przepływu środka smarnego w przewodach smarowych.
Zazwyczaj używany jest do odcinania zasilania środkiem
smarnym odgałęzienia linii smarowej w dwuprzewodowym
układzie centralnego smarowania.

Galeria