KONTAKT

Adres firmy i dane kontaktowe

Siedziba firmy i dane rejestrowe:

TriboTec Polska Sp. z o.o.
ul. Główna 27
51-180 Krzyżanowice

tel.          +48 71 7575 600
fax          +48 71 7575 601
e-mail    tribotec@tribotec.pl

NIP 8942862177
REGON 020275342
KRS 0000235677
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy

Rachunki bankowe

PLN       PL 62 1090 2473 0000 0001 0522 8049
EUR       PL 12 1090 1522 0000 0001 3724 2330
SWIFT   WBKPPLPP

TriboTec na świecie

Centrala Firmy
TRIBOTEC, spol. s r.o.

ul. Košuličova 4
CZ61900 Brno
Czech Republic
tel.         +420 543 425 611
e-mail:  tribotec@tribotec.cz

Oddział Słowacja
TRIBOTEC SLOVENSKO s.r.o.
tel.           +421 915 929 551
e-mail:  tribotec@tribotec.sk

Napisz do nas