Smarownica jednopunktowa SPE

Smarownice jednopunktowe SPE są jednowylotowymi smarownicami elektromechanicznymi z napędem bateryjnym lub sieciowym 24V DC.

Są one stosowane jako źródło ciśnienia środka smarnego do smarowania pojedynczych węzłów tarcia.

Mogą być stosowane do dawkowania smarów plastycznych o konsystencji do 2. klasy wg NLGI.

Smarownice wyposażone są w zasobnik, który może być wielokrotnie napełniany smarem oraz wymienne baterie.

Smarownice posiadają możliwość nastawy czasu opróżniania zasobnika (od 1 do 12 miesięcy) oraz sygnalizację stanu smarownicy.

Są one zalecane do stosowania na obiektach o niewielkiej liczbie punktów smarowania i o niewielkim zapotrzebowaniu na środek smarny.