Dozownik dwuprzewodowy DLDA

Blokowe dozowniki przeznaczone do dawkowania środka smarnego w dwuprzewodowych systemach centralnego smarowania pracujących w trudnych warunkach.

Dozowniki DLDA posiadają wizualną sygnalizacją pracy dla każdej sekcji (trzpień wskaźnikowy). Możliwa bezstopniowa regulacja wielkości dawki dla każdej sekcji (na dwa wyloty).

Zwielokrotnienie dawki możliwe jest poprzez wewnętrzne grupowanie obu wylotów jednej sekcji oraz łączenie kilku wylotów przy pomocy mostków.

Galerie