Dozownik dwuprzewodowy DLDT

Blokowe dozowniki przeznaczone do dawkowania środka smarnego w dwuprzewodowych systemach centralnego smarowania pracujących w trudnych warunkach.

Dozowniki DLDT posiadają wizualną sygnalizacją pracy dla każdej sekcji (trzpień wskaźnikowy). Możliwa bezstopniowa regulacja wielkości dawki dla każdej sekcji (na dwa wyloty). Zwielokrotnienie dawki możliwe jest poprzez wewnętrzne grupowanie obu wylotów jednej sekcji oraz łączenie kilku wylotów przy pomocy mostków.

Dozowniki DLDT-P wykonane są bez głowic regulacyjnych a wielkość dawki jest stała (z możliwością wyboru jej wielkości). Dzięki temu mogą pracować w ekstremalnie trudnych warunkach (wysoka temperatura, zapylenie itp.)

Galerie