Elementy instalacji do systemów dławieniowych

Elementy złączne,
przewody i uchwyty

SLA

Elementy złączne, przewody i uchwyty ogólnego zastosowania

XLA

Złącza wtykowe
do systemów smarowania

PIF

Elastyczny, trójwarstwowy wysokociśnieniowy
przewód smarowy

DN4

Przewody smarowe: elastyczne, rurki stalowe oraz rurki miedziane

PS