Dozowniki do systemów dwuprzewodowych

DLDC

Środek smarny

Wydajność

Ciśnienie maks.

Liczba wylotów

Przyłącze zasilania

Przyłącze wylotowe

Materiał

smar plastyczny, olej

~0 – 2,3 cm3/cykl/ wylot

400 bar

1 – 8

G3/8 (f)

G1/4 (f)

stal węglowa ocynkowana
stal nierdzewna

Blokowe dozowniki przeznaczone do dawkowania środka smarnego w dwuprzewodowych systemach centralnego smarowania pracujących w trudnych warunkach.

Dozowniki DLDC posiadają wizualną sygnalizacją pracy dla każdej sekcji (trzpień wskaźnikowy). Możliwa bezstopniowa regulacja wielkości dawki dla każdej sekcji (na dwa wyloty). Zwielokrotnienie dawki możliwe jest poprzez wewnętrzne grupowanie obu wylotów jednej sekcji oraz łączenie kilku wylotów przy pomocy mostków.

Dozowniki DLDC-M wyposażone są metalowe osłony głowicy regulacyjnej, natomiast dozowniki DLDC-P wykonane są bez głowic regulacyjnych a wielkość dawki jest stała (z możliwością wyboru jej wielkości). Obie te serie mogą pracować w ekstremalnie trudnych warunkach (wysoka temperatura, zapylenie itp.)

O nas

Firma TriboTec jest producentem i dostawcą
systemów centralnego smarowania, techniki
smarowniczej, dozowania precyzyjnego oraz
techniki dla pojazdów szynowych

Kontakt

tel: +48 71 7575 600
e-mail: tribotec@tribotec.pl