Menu

+48 71 75 75 600 tribotec@tribotec.pl

Pompy ręczne

Pompy ręczne to źródła ciśnienia w systemach centralnego smarowania, w których ciśnienie i dawka środka smarnego powstaje na skutek ruchu dźwignią.

Są to pompy tłoczkowe, przeznaczone do zasilania systemów jednoprzewodowych, dwuprzewodowych i progresywnych.

Zależnie od przełożenia dźwigni i rodzaju środka smarnego mogą tłoczyć oleje o lepkości od 30 do 1000 mm2/s (cSt) oraz smary do 2. klasy NLGI.

Pompy do systemów jednoprzewodowych tłoczą olej lub smar pod ciśnieniem od ok. 3 bar (dla pomp do systemów dławieniowych) do ok. 30 bar (dla pomp do systemów z dozownikami tłoczkowymi). Te pierwsze pompy na jeden ruch dźwignią podają od 2 do 10 cm3, te drugie 13 cm3.
Pompy ręczne do systemów progresywnych podają dawkę 2 cm3 a ich ciśnienie maksymalne wynosi 250 bar.

Pompy do systemów dwuprzewodowych z kolei, podają dawkę 1,5 cm3 a maksymalne ciśnienie to 180 bar.