Dozownik jednoprzewodowy CM  |  CL

Dozowniki o małej i średniej wydajności przeznaczone do dawkowania środka smarnego w jednoprzewodowych układach smarowania. Działają na zasadzie pozytywnego przemieszczenia; dostępne w czterech wielkościach różniących się wielkością dawki na cykl.