Dozownik jednoprzewodowy SKIE  |  SMIE

Dozowniki o małej i średniej wydajności przeznaczone do dawkowania środka smarnego w jednoprzewodowych układach smarowania.

Działają na zasadzie pozytywnego przemieszczenia; dostępne w siedmiu wielkościach różniących się wielkością dawki na cykl.

Dozowniki SKIE do mocowania w blokach dozowników, SMIE do mocowania w punktach smarowania.

Galeria