Dozowniki do systemów jednoprzewodowych

Dozowniki są elementem wykonawczym w jednoprzewodowych systemach centralnego smarowania.

SKIE  |  SMIE

CM  |  CL

SKIB  |  SMIB


Materiały dodatkowe

Odpowiadają one za dawkowanie środka smarnego, podanego przez pompę smarowniczą, do poszczególnych punktów smarowania.

Działają one na zasadzie pozytywnego przemieszczenia i dzięki tłoczkowej budowie, na każdy cykl smarowania podają na wylot odmierzoną i powtarzalną porcję środka smarnego.

Rozróżniamy dwa podstawowe typy dozowników do systemów jednoprzewodowych, różniących się sposobem mocowania. Pierwsze do dozowniki mocowane do bloku. Dozowniki typu SKIE, SKIC i SKIB mocowane są do uniwersalnych bloków dozowników typu SRK, natomiast dozowniki SKID oraz CM i CL mają swoje dedykowane bloki. Drugi typ to dozowniki mocowane bezpośrednio do punktów smarowania. Do tego typu zaliczamy dozowniki SMIE oraz SMIB.

TriboTec ma w ofercie kilka rodzajów dozowników do jednoprzewodowych systemów centralnego smarowania. Najbardziej podstawowe dozowniki to SKIE / SMIE charakteryzujące się typowymi dawkami (od 15 do 300 mm3 na cykl smarowania), dozowniki SKIB / SMIB to dozowniki o dużej dawce (500 – 1000 mm3 na cykl smarowania). Dozowniki SKID, SKIC i CM / CL są dobrymi zamiennikami za dozowniki innych producentów dostępnych na rynku. Warto zwrócić uwagę, że dozowniki CM i CL mają trzpienie wskaźnikowe sygnalizujące pracę dozownika oraz możliwość płynnej regulacji dawki.