Pompa przewoźna UCP

Solidna przewoźna pompa z napędem elektrycznym do okresowego
smarowania węzłów tarcia oraz niewielkich i średnich układów
progresywnych, przeznaczona do pracy w normalnych i trudnych
warunkach. Podstawa zapobiega zanieczyszczaniu otoczenia.
Wysoka stabilność; zbiorniki metalowe o różnych pojemnościach;
napięcie zasilania 230V AC lub trójfazowe 400 lub 500V AC.
Nominalna dawka środka smarnego 50 cm3/min, wylot z zaworem bezpieczeństwa o regulowanym ciśnieniu, manometrem oraz
przelewem do zbiornika. Wąż smarowy o długości 5 m zakończony
pistoletem z możliwością wymiany końcówek.
Pompa posiada przewód elektryczny o długości 10 m z wtyczką
oraz własny włącznik silnika.